Clean Room en SAR - Stofarme Ruimte

Clean Room

Sedert 2019 heeft OptimaT naast zijn vertrouwde Stof Arme Ruimte ook een Clean Room ter beschikking. Dit voor de gevoelige processen die een hoge nood aan kwaliteit eisen. En dit volgens de Norm van ISO 13485:2016.                    

Een clean room is een ruimte waarin de concentratie van in de lucht zwevende verontreiniging wordt beperkt tot gespecificeerde grenzen. Bij OptimaT zitten we tussen de grenzen van klasse 8:

Daar waar stofdeeltjes ernstige schade kunnen veroorzaken is productie onder clean room omstandigheden aangewezen, en is de opvolging hiervan net als een operatieruimte. Strikte voorschriften voor kledij, aankleedprocedures, een strak reinigingsschema en constante analyse en bewaking van werkmethodes maken hier deel van uit.

De clean room is een ruimte met toepassingen voor verschillende sectoren bv. farmacie, micro-elektronica, lucht en ruimtevaart, … 

SAR - Stofarme Ruimte

Om te voldoen aan de steeds stijgende eisen van onze klanten in de levensmiddelen industrie ging OptimaT in 2014 van start met de bouw van een “stofarme ruimte”. Deze ruimte in overdruk om onbeheerste vuile lucht buiten te houden was dan ook meteen een schot in de roos.

Na de vele jaren ervaring die we reeds hebben opgedaan kunnen we met trots zeggen dat we zijn gegroeid in arbeid in stofarme werkomgevingen en een totaal controle hierover bezitten. Resultaat hiervan is de bouw van een clean-room met een gedeelde verpakkingszone tussenin, met nog hogere eisen. Een evolutie binnen OptimaT

Onze stofarme ruimte is een beheerste schone plaats waar de sterkte van contaminatiebronnen wordt beperkt door alle oppervlakten dagelijks te reinigen.

Door de constante aanvoer van verse gefilterde lucht en het afvoeren van verbruikte lucht wordt voldaan aan alle reinheidsparameters van doen. Deze zijn bewaakt door diverse actieplannen, test- en meetfrequentie´s.

Aangepaste kledij, opleidingen: hoe te werken in stofarme omgevingen, aangepaste werkposten, microbe onderzoek, etc dragen allemaal bij tot het goeie resultaat hiervan. 


Beschrijving

Onze installatie heeft een garantie op een perfecte beheersing van luchtzuivering, vochtigheid binnen de toleranties, temperatuurafwijkingen, etc en dit door middel van de laatste nieuwe technieken in luchtverversing. De inblaasmethodiek in combinatie met een afgestelde luchtafvoer zorgen voor een constante in werkomstandigheden.

Bekijk ook eens deze productie afdelingen:

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.