Beleidsverklaring kwaliteit - milieu


OptimaT is een maatwerkbedrijf in Lichtervelde.

OptimaT wil voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de klant, de grote vraag naar flexibiliteit en de hieruit voortvloeiende zeer korte leveringstermijnen.
Als toeleveringsbedrijf dient men “Just in Time” toe te leveren.
OptimaT wil zijn bedrijfsvoering uitbouwen met specifieke aandacht voor de drie
elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/ winst), die
op harmonieuze wijze gecombineerd worden.

Om hieraan maximaal tegemoet te komen heeft OptimaT een kwaliteits- managementsysteem uitgebouwd volgens de normen ISO 9001:2015 en een milieu - managementsysteem ISO 14001:2015.

Het voortdurend werken aan de verbetering van alle kwaliteitsaspecten is de verantwoordelijkheid van alle werknemers. In het bijzonder dienen alle werknemers met een omkaderingsfunctie de doelgroepwerknemers te helpen bij het correct uitvoeren van hun taak.

Het is eveneens het doel van OptimaT zo veel mogelijk verspillingen en afwijkingen te vermijden en alle orders op een correcte en veilige manier uit te voeren.

Bovendien levert het kwaliteitssysteem een belangrijke bijdrage tot een duidelijke en transparante organisatie onder meer door het vastleggen van een duidelijk organogram en functieomschrijvingen. Tevens wil OptimaT de in het bedrijf aanwezige knowhow en het vakmanschap behouden en verder ontwikkelen.

Het kwaliteitshandboek en zijn onderliggend kwaliteitssysteem zijn van toepassing op alle processen en voor volgende activiteiten:

- het ontwikkelen, produceren, sorteren, recycleren, controleren, corrigeren, assembleren, monteren, verpakken van commerciële en industriële producten en    textiel;
- het postklaar maken van mailings;
- het ontwikkelen, produceren, voorbehandelen en poederlakken van metalen displays en metaalproducten;
- het produceren en herstellen van pallets en steunramen;
- onderhoud van private en openbare domeinen: groen, poets- en schilderdienst;
- enclaves.

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.