Wil je iets melden?

OptimaT

De Belgische klokkenluiderswet van 28 november 2022, verplicht ondernemingen vanaf 250 medewerkers om een kanaal te voorzien om wantoestanden en fraude te melden. Naar aanleiding van deze wetgeving, hebben we bij OptimaT de nodige maatregelen getroffen om voor onze klanten, leveranciers, partners, medewerkers en andere stakeholders dit wettelijk verplicht meldingspunt te voorzien.

Wil je een melding doen? Dan kan je dit door een mail te sturen via deze pagina. Je zal binnen 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging krijgen. Onze interne dienst onderzoekt en behandelt onpartijdig iedere melding. Binnen de drie maanden na ontvangst, informeren we jou over de stappen die we ondernomen hebben. Je kan ook kiezen om de registratie anoniem te doen, maar dan kunnen we je geen ontvangstbevestiging sturen en kunnen we je ook niet op de hoogte brengen van de opvolging van je melding.

De vertrouwelijkheid en bescherming van jou, als melder, zijn essentiƫle componenten van deze nieuwe wetgeving. Ons klokkenluiderskanaal garandeert dan ook een vertrouwelijke behandeling voor iedere melding. Onze interne dienst zal jouw identiteit in dit proces niet bekendmaken en de melding zal je op geen enkele manier benadelen.

InvulformulierBevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.