Werknemers in 1979
Werknemers in 1989
Werknemers in 1999
Werknemers in 2009
Werknemers in 2019

Missie

 

 

 

 

OptimaT wil in samenwerking met bedrijven en partners passende en duurzame tewerkstelling aanbieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien en zich volwaardig kunnen integreren in de samenleving.

Om deze opdrachten te kunnen realiseren werkt OptimaT samen met vele bedrijven en diensten in diverse sectoren.

Als betrouwbare en flexibele co-maker doet OptimaT dit in een open dialoog, loyaal en kwaliteitsvol. Hiervoor heeft OptimaT een passende infrastructuur, goed opgeleide werknemers en een degelijk kwaliteitssysteem ter beschikking.

Met de inzet, de motivatie en gedrevenheid van alle werknemers wil OptimaT zorgen voor Optimale Tevredenheid. Daarom hebben wij er ook voor gekozen deze opdracht in onze naam en ons logo tot uitdrukking te brengen.

Daarom profileert OptimaT zich als een organisatie waar personen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de regio met een tewerkstellingsvraag terecht kunnen.

OptimaT wil voor hen een stevige steun zijn en hen kansen bieden tot ontplooiing en sociaal contact. Hierdoor helpen we hun gevoel van zelfwaarde te vergroten en kunnen ze verder groeien.

 

 

Onze visie

Uw tevredenheid, onze uitdaging

OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.

Voor elke vraag streeft OptimaT naar een passende oplossing.

Een goed opgeleide omkadering maakt de opdrachten uitvoerbaar voor onze mensen.

 

Kwaliteit, flexibiliteit en service zijn onze voornaamste troeven.

 

Zin voor verantwoordelijkheid en controlepunten in het productieproces zorgen ervoor dat wij u een hoogstaande kwaliteit kunnen garanderen.

Flexibiliteit is hét kenmerk van een hedendaags toeleveringsbedrijf. Met een degelijke werkvoorbereiding, goede communicatie en begeleiding kunnen ook onze doelgroepwerknemers zich vlot aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden.

 

Dankzij inzet en vakbekwaamheid kan OptimaT op veel domeinen perfecte service garanderen.

Kortom, OptimaT werkt voor u een totaaloplossing uit: klantgericht, met zorg voor kwaliteit en een grote flexibiliteit.

Van service gesproken!

OptimaT wil zich voor de doelgroepwerknemers profileren als volgt:

  • Bieden van een passende en duurzame tewerkstelling voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via deze tewerkstelling een stevige steun en houvast bieden zodat ze kunnen bouwen aan een toekomst.
  • Via zinvolle en aangepaste arbeid de mogelijkheid bieden zich maximaal te ontplooien: we willen hen sterken in hun gevoel van zelfwaarde en hen ook groeikansen geven.
  • Volwaardige integratie in de samenleving, ook op het vlak van arbeid.
  • OptimaT neemt sociaal contact onder collega's ter harte, omdat we het sociaal netwerk voor onze werknemers op deze manier kunnen vergroten.
  • We gaan deze uitdaging niet alleen aan, daarom neemt OptimaT deel aan overleg met andere diensten en organisaties.

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.