ISO14001:2015

Waarvoor staat ISO?
ISO staat voor 'International Organization for Standardization' en is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten (ISO-leden).
 
ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm en vormt een nuttig beheerssysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan de milieuwetgeving.
 
Het ISO14001 certificaat toont aan dat OptimaT werkt volgens een goed milieumanagementsysteem. Het doel van het milieumanagementsysteem binnen ISO14001 en dus ook binnen OptimaT is om:
 
  • De milieuprestaties te verbeteren
  • De milieu-indicatoren te communiceren aan relevante belanghebbenden
  • Je organisatie te ondersteunen om te voldoen aan de complianceverplichtingen
  • Het milieu te beschermen door nadelige effecten te voorkomen of tegen te gaan
  • CO² te reduceren

 

Om het ISO14001 certificaat te verkrijgen en te behouden moeten deze doelstellingen elk jaar opnieuw behaald worden en volledig verweven zitten in de volledige organisatie en werking. Elk jaar zijn er hiervoor ook audits door een extern bureau waarbij er gecontroleerd wordt of je met de correcte toepassing deze 5 doelstellingen behaalt. De gecertificeerde auditoren zijn expert in milieu en duurzaamheid en volgen de wetgeving en reglementering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan op.

 

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.