ISO9001:2015

Waarvoor staat ISO?

ISO staat voor 'International Organization for Standardization' en is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten (ISO-leden).

ISO 9001:2015 is de hoogste versie van een internationale kwaliteitsnorm en vereist een gestructureerde manier van werken opgebouwd volgens de high-level structuur. Belangrijke kernelementen zijn: voortdurend verbeteren, procesbenadering, organisatorische contextanalyse, belanghebbende partijen en risicomanagement.

ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm en vormt een nuttig beheerssysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan de milieuwetgeving.

Dit wil zeggen dat er een goed product (zonder fouten of tekortkomingen), een goede prijs, een aannemelijke leveringstermijn, leverstiptheid, een goede communicatie en service is.

De organisaties die in het bezit zijn van een ISO-certificaat worden (half)jaarlijks gecontroleerd door een bevoegde instantie.

OptimaT is sinds 1999 ISO-gecertificeerd!

Dit doen we door het naleven van bepaalde regels zoals:

 • Voldoen aan de specificaties van het product/dienst
 • Beheersing van documenten en registraties
 • Opleiding en training van personeel
 • Orde en netheid
 • Identificatie van goederen doorheen de productierealisatie
 • Invoeren en implementatie van controleprocedures
 • Bewaking en meting van producten, diensten en processen
 • Risicoanalyse
 • Zorg voor de werkomgeving en infrastructuur
 • Beheersing van meetmiddelen
 • Beheersing van afwijkende producten
 • Meting en analyse
 • Continue verbetering
 • ...

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.