• by: Admin
  • March 16th, 2020
  • Category: Finance

16 Maart 2020: Maatregelen tegen het Coronavirus


OptimaT neemt preventieve maatregelen tegen het Coronavirus. Dit in het kader al onze medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen

16 Maart 2020: Maatregelen tegen het Coronavirus


OptimaT neemt preventieve maatregelen tegen het coronavirus. Dit in het kader al onze medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen.

Sinds 2 maart 2020 gelden binnen OptimaT volgende maatregelen:
1. Bij het binnenkomen van OptimaT dient iedereen steeds de handen te wassen met water en zeep. (En ook tussendoor dienen handen tijdig gewassen te worden)
2. We laten iedereen bij het binnenkomen steeds de handen desinfecteren
3. We geven geen handen meer. Noch aan bezoekers noch intern
4. Voor zover van toepassing op het werk en in het bedrijf: geen zoenen of knuffel geven
5. Iemand die zelf weet ziek of grieperig te zijn, blijft thuis
6. Iemand die op het werk is, maar ziekte vertoont, wordt naar huis gestuurd

Sinds 16 maart 2020 worden binnen OptimaT ook de volgende extra maatregelen toegepast:
7. Geen externen op bezoek binnen OptimaT. Afspraken met externen worden geannuleerd; Vooraf aangekondigd bezoek van klanten wordt in wederzijds akkoord overlegd om onze productie en dienstverlening te blijven garanderen
8. Geen vergaderingen op externe plaatsen
9. Geen grote interne meetings
10. We poetsen frequent binnen! Poetsdienst doet meerdere malen per dag de ronde vooral klinken en dergelijke. Ook frequent de magazijnreceptie
11. De interne fitness gaat dicht voor onbepaalde duur
12. Mensen in de ateliers wassen frequent de handen en ontsmetten ook buiten de pauzes
13. De uren van het middagmaal worden opgesplitst en verdeeld
14. In de refter dienen de handen steeds eerst ontsmet te worden
15. In de refter zijn de helft van de stoelen weggenomen, dit om afstand te creƫren
16. Het regelmatig drinken van water wordt gestimuleerd
17. Op de werkvloer wordt afstand gemaakt tussen de werkposten

Onze productie-eenheden en diensten blijven momenteel operationeel.
We blijven de situatie verder opvolgen en communiceren verdere maatregelen indien nodig.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Bevraging


Helpt u mee? Wij horen graag uw mening over onze diensten.

Contacteer ons


OptimaT wil zich profileren als een up-to-date toeleveringsbedrijf met tal van performante activiteiten in diverse sectoren.